Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2015

tuzosia
A ja mam w nosie te całe Walentynki, udawane spojrzenia i fałszywe uściski. Wymiotuję na samą myśl o serduszkach, czerwonych różach i związkach na przeczekanie. Byleby tylko kogoś mieć, byleby nie być sam. Nie kupuję tej idei. Wybieram-WSZYSTKO ALBO NIC, w pakiecie z motylami w brzuchu. Amen.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
tuzosia
1802 8e9e 500
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
tuzosia
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
tuzosia
Mówią, że świat nie sprzyja dzisiaj związkom. Mówią, że rzadko angażuje się dziś mocno.
— Sokół i Marysia Starosta
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
tuzosia
Co wczoraj było kroplą śluzu, jutro już będzie mumią lub prochem
— Marek Aureliusz- Rozmyślania
Reposted fromMerlinka Merlinka viacytaty cytaty
tuzosia
Jak głupie byłoby oddanie się komuś, kto chce się Tobą zaopiekować? I wszystkim, co ze sobą przynosisz.
— I. Sabatini- Chłopiec z sąsiedztwa
Reposted fromMerlinka Merlinka viacytaty cytaty
tuzosia
Siema fatum, chyba dzisiaj piątek trzynasty?
— Buka "Siema fatum"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
tuzosia
Zapomnij o godzinach cierpień, ale nigdy nie zapominaj o tym, czego one cię nauczyły.
— Helga Hoškova-Weissowá - "Dziennik Helgi"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
tuzosia
Zapomnij o godzinach cierpień, ale nigdy nie zapominaj o tym, czego one cię nauczyły.
— Helga Hoškova-Weissowá - "Dziennik Helgi"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
tuzosia
Chciałbym móc wejść do Twoich myśli,
a potem wyjść i zapytać co naprawdę myślisz.
— Borixon
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
tuzosia
ja nigdy nie chciałabym widzieć cię smutnego,
myślałam, że pragniesz dla mnie tego samego
— almost lover
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty viacytaty cytaty
tuzosia
Wiem, sama mówiłaś mi, że tak być nie powinno,
Ale jest i oboje chyba chcemy tego w myślach, 
Raczej nie związku, lecz na pewno towarzystwa.
— TMK aka Piekielny
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
tuzosia
Szukając szczęścia może się niechcący z nim rozstałeś.
— Huczuhucz
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
tuzosia
Kto by pomyślał, ze to wszystko ucieknie?
— Kushin
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
tuzosia
Nie jesteśmy dziećmi, miłość to nie jest zabawa.
Pytam się tylko, po co były te wszystkie starania?
— Kushin
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
tuzosia
Play fullscreen
♥♥♥
Reposted fromsilla silla viacytaty cytaty
tuzosia
Nie można być kompletnym bez ludzi z przeszłości.
— przemyślenia.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
tuzosia
Pamiętaj, synku, kiedy myślisz kutasem, nie udawaj, że kryje się za tym coś więcej.
— I.Karpowicz
Reposted fromdusielecc dusielecc viacytaty cytaty
tuzosia

Lojalność działa w dwie strony. Jeśli proszę o nią ciebie, to otrzymasz ją ode mnie.

— Suits S04E13
Reposted fromjunior13 junior13 viacytaty cytaty
tuzosia
Well I looked my demons in the eyes,
laid bare my chest, said "Do your best, destroy me.
You see, I've been to hell and back so many times,
I must admit you kind of bore me."

Will I always feel this way?
So empty, so estranged.
— Ray LaMontagne - Empty
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl